Scheiden of bij elkaar blijven?

In iedere relatie komen problemen voor. Maar soms lopen die problemen zo hoog op, dat scheiden de enige oplossing lijkt. Ook een koppel dat zo uit elkaar gegroeid is dat…