Scheiden doet lijden. Maar het lijden willen jullie tot een minimum beperken. Vooral als er kinderen in het spel zijn, wil je een vechtscheiding ten allen tijde voorkomen. Om te voorkomen dat jullie (advocaten) toch lijnrecht tegenover elkaar komen te staan in de rechtzaal, biedt een echtscheidingsmediator de oplossing.

Wat is een echtscheidingsmediator?

In tegenstelling tot een advocaat, die alleen de belangen van zijn eigen partij behartigt en in principe niet bemiddelt tussen partijen, treedt een mediator op als een onpartijdige, onafhankelijke derde partij die helpt jullie beslissingen te nemen. Zelf hakt een mediator geen knopen door. Door de begeleiding en bemiddeling van een echtscheidingsmediator komen jullie zelf tot de beste oplossing.

Wat doet een echtscheidingsmediator?

Het doel van mediation bij een scheiding is om tot een regeling te komen waar jullie allebei achter staan. Een echtscheidingsmediator weet precies waar je allemaal aan moet denken en bespreekt alle mogelijke gevolgen met beide partijen. Zo maken jullie in goed overleg afspraken over de kinderen, de alimentatie, de verdeling van de spullen en het gezamenlijk vermogen, de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden, verzekeringen en eventuele hypotheek, de pensioenverdeling en overige fiscale zaken.

Als de mediation succesvol verloopt, ondertekenen jullie beide een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan. De echtscheidingsprocedure kan hierna verkort worden gevoerd, zonder strijd in de rechtszaal. Omdat alleen een advocaat een verzoek bij de rechtbank kan indienen, schakelt de mediator hiervoor een vaste advocaat in. De rechtbank maakt de echtscheiding definitief.

Echtscheidingsmediator inschakelen

Mediation vindt altijd alleen op vrijwillige basis plaats. Beide partijen moeten bereid zijn hieraan actief mee te werken, anders leidt het proces tot niks. Ben je niet ‘on speaking terms’ met je aanstaande ex, dan is mediation dus uitgesloten. Zijn jullie beide bereid om actief aan een oplossing te werken die voor allebei gunstig is? Dan is mediation wel geschikt.

Verloop van de echtscheidingsmediation

De mediation begint met de opstelling en ondertekening van een mediationovereenkomst. Het doel is hierin vastgelegd, net als het uurtarief en onafhankelijkheid van de mediator en de geheimhouding en vertrouwelijkheid van de mediation. Ook gaat de mediator na of beide partijen tot een oplossing willen en kunnen komen en of ze daartoe gevolmacht zijn.

Zodra beide partijen dit hebben ondertekend, wordt er met de daadwerkelijke mediation gestart, meestal op neutraal terrein (het kantoor van de mediator). Nu kunnen beide partijen hun wensen duidelijk maken ten aanzien van de vast te leggen afspraken. De mediator bemiddelt hiertussen en brengt al de belangen en wensen in kaart.

Ook kan hij juridische en niet-juridische gevolgen kenbaar maken van bepaalde beslissingen en aanvullende informatie geven. Nadat beide partijen hun wensen hebben uitgesproken, kan de mediator dit vertalen in mogelijke oplossingen. Wanneer beide partijen hiermee akkoord gaan, ondertekenen jullie beide een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan.

Voordelen echtscheidingsmediation

Het belangrijkste voordeel van echtscheidingsmediation is dat het geen verliezer oplevert. Hebben jullie kinderen, dan is dit de beste oplossing om op goede voet de toekomst in te kunnen. Andere voordelen zijn:

  • Minder kosten. Het uurtarief is vaak lager dan een advocaat. Je kunt bovendien de kosten delen i.p.v. ieder een advocaat in te schakelen. Over het algemeen is echtscheidingsmediation minimaal 25% goedkoper.
  • Het proces verloopt sneller.
  • De emotionele verwerking is beter, deels omdat er geen verliezers zijn en deels omdat een mediator emotionele steun tijdens de mediation kan bieden.
  • De mediation heeft een meer informeel karakter en is dus prettiger.
  • Mediation is toekomstgericht voor beide partijen en dus een betere start van het nieuwe leven.

De juiste echtscheidingsmediator

Niet iedere mediator is gekwalificeerd om als echtscheidingsmediator op te treden. Mediation naast rechtspraak staat alleen open voor mediators die register mediator zijn bij het MfN-register (voormalig NMI-register). Het MfN (Mediators federatie Nederland) Register is een door de markt en de Rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators. MfN-registermediators zijn gebonden aan gedragsregels en vallen onder het tuchtrecht.

Het zijn gekwalificeerde mediators die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en werken onder vastgestelde condities. Het MfN-register controleert bijvoorbeeld of een mediator genoeg mediations verricht en of hij of zij voldoet aan de permanente educatieverplichting. Tevens vindt eens in de drie jaar een intercollegiale toetsing (een peer review) plaats. Op de website van het MfN-register kun je snel zien of een bepaalde mediator hier is ingeschreven en dus gekwalificeerd is om de mediation bij je echtscheiding uit te voeren.