Vechten voor je relatie of uit elkaar gaan? Een scheiding is een definitieve laatste uitweg. Als er nog hoop is om je relatie te redden, kan professionele relatiehulp een oplossing bieden. Wel is het zo dat hoe langer je ermee wacht, hoe complexer de problemen zijn en hoe minder relatietherapie zal uithalen. Als laatste strohalm kan het dus geen wonderen verrichten.

Wat doet een relatietherapeut?

Een relatietherapeut treedt op als onafhankelijke gesprekspartner met als doel de problemen binnen jullie relatie in kaart te brengen. Door gesprekken te voeren waaraan beide partners deelnemen, en waarbij ze allebei evenveel ruimte krijgen voor hun eigen verhaal, komen bepaalde patronen, communicatieproblemen of andere oorzaken aan het licht.

Maar ook de sterke punten van de relatie komen aan bod. In relatietherapie krijgt niemand gelijk. Vrijwel altijd worden problemen door beide partijen in stand gehouden. Ook wordt er geen kant-en-klare oplossing aangedragen. Wel verleent de relatietherapeut inzichten en handvatten om jullie nader tot elkaar te brengen om zo de relatie proberen te verbeteren.

Relatietherapie: behandelmethoden

Iedere relatietherapeut werkt volgens een (aantal) behandelmethode(n). Voor elk koppel wordt een meest geschikte vorm gekozen. Deze behandelmethoden zijn vaak niet strikt gescheiden; een mix van verschillende methoden kan ook.

Gedragstherapie. Hierbij richt de relatietherapie zich op het doen, denken en handelen van beide partners en hoe dat relatieproblemen in de hand werkt. Verandering van aangeleerd gedrag biedt een uitweg uit de problematiek.

Oplossingsgerichte relatietherapie. In plaats van de oorzaak, staat oplossingsgerichte relatietherapie in het teken van de oplossing van het probleem. Als koppel wordt je gevraagd je voor te stellen hoe jullie relatie zou kunnen verlopen zonder de huidige problemen. Intussen is het de bedoeling dat jullie je concentreren op de momenten dat het wél goed gaat.
Psychoanalytische relatietherapie. Bij deze behandelmethode wordt wel dieper ingegaan op de oorzaak van de problematiek. Die oorzaak wordt gezocht in de kindertijd. Onverwerkte emoties uit die tijd liggen ten basis aan de huidige problemen. De oplossing ligt dan ook in de verwerking hiervan.

Emotionally Focused Therapy (EFT). Gebaseerd op de hechtingstheorie van John Bowlby. De theorie stelt de emoties van partners centraal binnen de relatie en streeft ernaar om een betere emotie-interactie tot stand te brengen tussen beide partners.

Internettherapie. Ook online kun je relatietherapie volgen. Uit onderzoek is gebleken dat dit vrijwel even effectief is als face-to-face behandelingen. Grootste voordeel hiervan is dat je internettherape op eigen gelegenheid en in je eigen tijd kunt volgen. Je wordt gedwongen je gedachten uit te schrijven en kunt alles rustig nalezen. Houd je niet van schrijven of ervaar je liever de fysieke nabijheid van de therapeut? Kies dan niet voor online therapie.

Alternatieve relatietherapie. Hiervan zijn weer veel verschillende soorten, bijvoorbeeld geënt op ‘mindfullness’ of ‘voice dialogue’: een alternatieve gesprekstherapie waarbij je de dialoog met je innerlijke zelf aangaat.

Therapie bij de seksuoloog. Als de problemen vooral een seksuele aard hebben, is therapie bij een seksuoloog een goede oplossing.

Relatievakantie. Een relatievakantie is een intensieve, aaneengesloten vorm van relatietherapie. Tijdens zo’n vakantie, variërend van een weekend in het Gooi tot een week in Spanje, komen stellen snel tot de kern van hun probleem. Elke relatievakantie is net als relatietherapie gevarieerd in opzet. Er kunnen bijvoorbeeld sessies in groepsverband worden gegeven en er zijn verschillende behandelmethoden mogelijk. Na de vakantie is het zaak dat het stel niet in het oude patroon vervalt – voldoende nazorg is dus een vereiste.

Relatietherapeut kiezen

Het allerbelangrijkste in de keuze van een relatietherapeut is de ‘klik’. Zonder klik tussen de therapeut en jou en je partner, zul je niet het niveau van openheid en eerlijkheid bereiken dat nodig is om tot elkaar te komen. Voelen jullie je op je gemak bij de relatietherapeut? Straalt hij voldoende autoriteit uit, maar is hij ook genoeg invoelend? Een goede therapeut oordeelt niet en geeft hoop voor de toekomst. Jullie krijgen het gevoel dat er voldoende leiding wordt genomen, dat de therapeut jullie niet laat zwemmen, maar juist duidelijkheid schept in gevoelens en gedachten door ze concreet te herformuleren en te evalueren. Mochten jullie na een aantal sessies het idee krijgen dat er geen vooruitgang wordt geboekt, of ontbreekt de klik, zoek dan een andere therapeut.

De juiste relatietherapeut

Het aanbod van relatietherapeuten is groot. Omdat de term ‘therapeut’ geen beschermde titel is en dus op geen enkele manier kwaliteit aanduidt, is het belangrijk om te kijken of de therapeut in kwestie gecertificeerd, geregistreerd als psycholoog of lid is van een bepaalde beroepsvereniging. Dat is ook belangrijk voor de vergoeding door de zorgverzekeraar.